Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia wspomagające:

 

terminy zajęć:

 

Zajęcia logopedyczne:

Małgorzata Dąbrowska

Zajęcia  surdopedagogiczne:

M.Zasada

Zajęcia oligofrenopedagogiczne:

Renata Kaczała

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:

Renata Wolna

Zajęcia pozalekcyjne:

Rodzaj zajęć Termin Prowadzący

Koło polonistyczne -

kultura żywego słowa

Piątek –

13.35- 14.20

 Artur Cembik
Zajęcia wokalne 13.35 – 14.20 Jolanta Ślęzak

 
Oprócz tego każdy nauczyciel społecznie prowadzi 2 godziny tygodniowo zajęcia z uczniami - m.in. konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach na różnych szczeblach