Aktualności

Wyniki wyborów do SU

 

Dnia 26 września 2015 r. Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do władz SU oraz opiekuna – nauczyciela. W głosowaniu wzięło udział 145 uczniów. Największą liczbę głosów otrzymała Klaudia Król i tym samym została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Funkcję zastępcy będą pełnić Damian Stępień i Kaja Sakowska, skarbnika Dawid Tabaka, sekretarza Patrycja Czajkowska.
W wyniku głosowania uczniowie wybrali opiekuna Panią Joannę Adamkowską.
Gratulujemy!!!!

 

Skład Komisji Wyborczej


Rada Przedstawicieli Klasowych w dniu 16 września 2015 r. wybrała Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do władz SU oraz wyboru opiekuna – nauczyciela.
Komisja Wyborcza w składzie:

1. Rychlik Milena (kl.IIIa)- przewodnicząca
2. Ciastko Sara (kl. IIb) )- z-ca przewodniczącej
3. Sarnecki Dawid (kl.IIIb
4. Wiertelak Wiktoria (kl. IIa)
5. Gwiaździńska Vanessa (kl.Ia)
6. Sadkowski Hubert (kl. Ib)
7. Żygadło Anastazja (kl. 6a)
8. Malinowska Emilia (kl. 6b)
9. Nowak Julia (kl.5a)
10. Turowski Gracjan (kl.5b)

 

ustaliła harmonogram wyborów:


21 września 2015 r. ostateczny termin składania plakatów
23 września 2015 r. prezentacja kandydatów
24 września 2015 r. wybory SU

 

Kampania wyborcza do SU w roku szkolnym 2015&2016

 

Dnia 23 września br. odbyła się prezentacja wszystkich kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku startują:

Aleksandra Grzywińska

Patrycja Czajkowska

Bernadetta Cieślicka

Natalia Łokietek

Dawid Tabaka

Karolina Bednarek

Kaja Sakowska

Klaudia Król

Damian Stępień

 

 

Sprawozdanie za drugi semestr w roku szkolnym 2014&2015

 

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w I sem. roku szkolnego 2014/2015

 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego SU pracował zgodnie z nakreślonym wcześniej harmonogramem oraz z uwzględnieniem bieżących potrzeb. I tak do głównych zadań SU należało:

• Wykonywanie na bieżąco gazetek tematycznych

• Prowadzenie apeli oraz uroczystości

• Organizacja dyskotek szkolnych

• Organizacja akcji charytatywnych

• Wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora szkoły oraz nauczycieli

Działania i akcje SU:
• Przeprowadzenie wyborów do SU (wrzesień)

• Modyfikacja regulaminu samorządu oraz reorganizacja jego sekcji( powołanie sekcji społecznej- wolontariatu)

• Nadzorowanie akcji „Szczęśliwy Numerek"

• Włączenie się do kampanii na rzecz walki z głodem( kampania informacyjna mająca na celu poprawę sytuacji osób potrzebujących poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemu głodu i ubóstwa)

• Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej( część artystyczna oraz upominki dla pracowników szkoły)

• Organizacja i prowadzenie dyskoteki szkolnej z okazji pasowania uczniów klas pierwszych gimnazjum tzw ." otrzęsiny" (zorganizowanie sklepiku samorządowego - napoje, tosty)

• Nawiązanie współpracy z Radą Rodziców- zorganizowanie dyskoteki andrzejkowo- mikołajkowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum z poczęstunkiem w formie bufetu

• Prowadzenie Turnieju Mikołajkowego

• Udział przedstawicieli SU w projekcie „Szkoła Współpracy" (dwukrotny udział w szkoleniu zewnętrznym oraz przeprowadzenie debaty szkolnej dla uczniów gimnazjum nt. funkcjonowania szkoły, jej wad i zalet)

• Zorganizowanie kiermaszu wypieków podczas grudniowych zebrań z rodzicami

• Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza" pod patronatem MEN (zbiórka monet dla najbardziej potrzebujących tj. domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych)

• Zorganizowanie akcji „Pomóżmy Zwierzętom przetrwać zimę" (zbiórka kołder, narzut , koców oraz tzw. suchej żywności dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie)

Inne akcje społeczne :

• Zbiórka plastikowych nakrętek

• Ogólnopolska zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ramach Dnia Papieskiego (program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości). Koordynator: p. B.Zawada i A. Pomorska

• Okresowa zbiórka makulatury, koordynator: p. A. Złota i p. R. Raszczuk

 

Wybory do SU 2014

Dnia 26 września 2014 r. Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do władz SU oraz opiekuna – nauczyciela. W głosowaniu wzięło udział 132 uczniów . Największą liczbę głosów otrzymała Roksana Mikuś i tym samym została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Funkcję zastępcy będą pełnić Edwin Zieliński i Konrad Baryła, skarbnika Emilia Malinowska, sekretarza Ada Synówka.
W wyniku głosowania uczniowie wybrali opiekuna Panią Magdę Grzywacz

Gratulujemy!!!!
Kampania wyborcza i wybory zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego na lekcji wiedzy o społeczeństwie pod opieką Pani Marzeny Grzywińskiej.

Skład Komisji Wyborczej

Rada Przedstawicieli Klasowych w dniu 16 września wybrała Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do władz SU oraz opiekuna.
Komisja Wyborcza w składzie:
1. Rębacz Aleksandra - przewodnicząca
2. Krawczyk Dominik – z-ca przewodniczącej
3. Cichy Maciej
4. Darul Klaudia
5. Ciastko Sara
6. Wiertelak Wiktoria
7. Jankowiak Jakub
8. Sadkowski Hubert
9. Tabaka Dawid
10. Żygadło Anastazja
ustaliła harmonogram wyborów:
24 września 2014 r. ostateczny termin składania plakatów
25 września 2014 r. prezentacja kandydatów
26 września 2014 r. wybory

 

PODZIĘKOWANIA

Samorząd uczniowski chciał w szczególności podziękować mamie Daria Kahl za ogromną pomoc w pieczeniu i dostarczaniu babeczek na każdy dzień sprzedaży. Dziękujemy też za przywiezienie do szkoły wielu nowych kwiatów, które przyozdobiły dolny korytarz szkoły i klasę 115.
Dziękujemy rodzicom następujących uczniów za pomoc i wsparcie samorządu w pieczeniu ciast:
• Bartka Rogowskiego
• Bartka Niewiadomskiego
• Radka Flisa
• Justyny Czajkowskiej
• Oli Rębacz
• Weroniki Wrzesińskiej
• Mateusz Musialika
• Adzie Synówce
• Roksanie Mikuś
• Łukasza Kurkusa
• Szymona Brzyskiego.

Uczniom klas gimnazjalnych zwłaszcza klasie IIIA, IIIB, IIA, IIB dziękujemy z wsparcie akcji „Paczka dla Ukrainy" oraz „Czysty aniołek". Dzięki waszemu wsparciu zebraliśmy 60 kilogramów produktów na paczki dla trzech rodzin ukraińskich.
Dzięki waszej pomocy i wsparciu nie przeprowadzilibyśmy w szkole wielu akcji.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie!!!!!!!!!!!!

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W DRUGIM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 praca samorządu uczniowskiego była skierowana na edukację globalną i zaangażowanie w różne akcje pomocowe.

Uczniowie z samorządu zaangażowali się w działania wdrażające edukację globalną w szkołach. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać młodzieży fakt różnorodności kulturowej i społecznej, zwracać uwagę na poszanowanie godności i praw człowieka.
Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności:
• dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności
• krytycznego myślenia
• praktycznego wykorzystywania wiedzy
• podejmowania świadomych decyzji
• współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
W ramach edukacji globalnej szkoła zorganizowała wystawy na korytarzu przy gabinecie 115.
Pierwsza wystawa „Afganistan od A do Z". Zawierała ona 22 karty formatu A4 ze zdjęciami i kluczowymi hasłami opisującymi ciekawe i niestereotypowe informacje z życia mieszkańców Afganistanu.
Druga wystawa plakatowa „Dzieci chcą się uczyć" składała się z sześciu zdjęć-plakatów i sześciu pocztówek obrazujących problemy w dostępie do edukacji na przykładzie Afganistanu.
Trzecia wystawa „Palestyna" zawierała materiały na temat codziennego życia Palestyńczyków zamieszkujących Strefę Gazy i Zachodni Brzeg
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie z samorządu wzięli udział w dwóch kampaniach humanitarnych organizowanych przez Polską Akcję Humanitarną
„Studnia dla południa" i „Świat bez głodu".
Celem kampanii „Studnia dla południa" było zwrócenie uwagi na kwestię dostępu do wody w krajach, w których PAH buduje i remontuje ujęcia wodne: Somalii, Sudanie Południowym i Autonomii Palestyńskiej oraz na temat globalnego systemu produkcji, do którego wykorzystywane są zasoby wodne.
Dostęp do żywności jest prawem człowieka. Każda istota ludzka powinna być wolna od głodu i niedożywienia. Celem kampanii PAH „Świat bez głodu" było wsparcie konkretnych społeczności w krajach Południa w zapewnieniu dostępu do żywności. Z doświadczenia PAH wynika, że konieczna jest nie tylko natychmiastowa pomoc osobom głodującym, ale też zrozumienie istoty problemu głodu i odpowiednie zmiany w światowym systemie żywnościowym. Tylko takie zrozumienie w społeczeństwie pozwoli na wyeliminowanie przyczyn i zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do żywności.
W ramach obu akcji zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy w postaci sprzedaży babeczek i ciast. Uzbierane pieniądze zostały przekazane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Plakaty informacyjne wisiały w gabinecie 115 i korytarzu przy gabinecie 115.

Nie tak dawno, to dzięki międzynarodowej solidarności mogliśmy przetrwać stan wojenny i zwyciężyć. Dzisiaj takiej pomocy oczekują Ukraińcy, zwykli ludzie, szkoły...
Wraz ze społecznością szczecińskich szkół w porozumieniu z przyjaciółmi ze Związku Ukraińców w Polsce przygotowaliśmy paczki dla naszych rówieśników ze szkół i domów dziecka na Ukrainie w ramach akcji „Wiosenna paczka dla Ukrainy-Szkolny Euromajdan".
Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę słodyczy, żywności suchej, odzieży, pomocy szkolnych. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli, wielu wykazało się ogromną wrażliwością i solidarnością, co poskutkowało tym, że paczek, które przygotowaliśmy nie mamy się co wstydzić.
Bardzo wszystkim dziękujemy za wsparcie i bezinteresowność oraz pracę i poświęcony czas w przygotowanie i wysłanie tych darów. Z Wami, aż chce się pracować.
„WIARA W FATUM SPROWADZA NA ZIEMIĘ FATUM. WIARA W WOLNOŚĆ SPROWADZA NA ZIEMIĘ WOLNOŚĆ." Ks. J. Tischner

Ósmego marca, czyli w Dzień Kobiet mieliśmy wiele okazji do radości. Nie dość, że panie zostały obdarowane przez swoich kolegów z klasy to na dodatek Samorząd Uczniowski postanowił w tym roku również zaakcentować ten dzień. Męska część członków samorządu postanowiła, że weźmie sprawy w swoje ręce. Przygotowali kartki wszystkim paniom nauczycielkom i paniom z obsługi.
14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole walentynki. Przez wiele dni członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierali kolorowe kartki z życzeniami i wkładali je, do wykonanej specjalnie na ten cel, skrzynki walentynkowej. Trzeba przyznać, że na początku skrzynka zapełniona była ledwo na dnie, jednak z biegiem czasu walentynek zaczęło przybywać. Dzięki poczcie walentynkowej uczniowie mogli sobie przekazywać wyrazy sympatii.
Samorząd uczniowski zaangażował się w akcję „Czysty Aniołek" - środki czystości dla najuboższych. Szampon jest luksusem, podobnie jak pasta do zębów i szczoteczka, dlatego ubogie rodziny ich nie kupują. To niestety smutna prawda z którą próbuje się zmierzyć stowarzyszenie Piękne Anioły. Dlatego zorganizował ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek". Włączył się do niej ośrodek opieki społecznej w Starym Czarnowie i wszyscy, którym los ubogich dzieci nie jest obojętny. Uczniowie z samorządu zebrali środki czystości i przekazali je pani Annie Dwornik, koordynatorce akcji na terenie naszej szkoły.
Uczniowie z samorządu wsparli konkurs „Historyczne Osobliwości Jeziora Miedwie", poprzez przygotowanie słodkiego poczęstunku w postaci babeczek i ciast.
Uczniowie z samorządu brali udział w programie „Szkoła z klasą 2.0". Program ten upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. W ramach programu uczniowie współtworzyli ogólnoszkolną debatę nad Kodeksem 2.0, zajmowali się kamerowaniem, fotografowaniem oraz oprawą graficzną ważnych imprez szkolnych. Współprowadzili szkolnego bloga „Siano Kołbacza" Pomagali w organizacji i prowadzeniu 'Szkolnego Festiwalu 2.0".
Dzięki skutecznym rozmowom uczniów samorządu z firmą Elte z Kołbacza udało się nam przekonać firmę aby bezpłatnie przekazali dla szkoły dwie miotły: jedna do sprzątania placu przy szkole a druga do sprzątania wewnątrz budynku. Miotła została przekazana panu konserwatorowi a druga pani Ali.
Uczniowie z samorządu uczniowskiego na bieżąco przygotowywali gazetkę tematyczną na tablicy samorządowej. Codziennie był losowany szczęśliwy numerek.
W dzień projektów gimnazjalnych przedstawianych przez klasy drugie gimnazjum uczniowie Ola Łapińska, Mateusz Musialik pomagali w kamerowaniu i fotografowaniu projektów. Po czym umieścili plik z filmem na blogu uczniowskim „Siano Kołbacza".

 

Rok Szkolny 2012/2013

 

Andrzejki w naszej szkole
29 listopada odbyła się dyskoteka szkolna z okazji Andrzejek. W zabawie wzięli udział uczniowie klas IV – VI SP i I –III G. Opiekę artystyczną sprawowała klasa II B G, która przygotowała muzykę, liczne konkursy i wróżby andrzejkowe. Były nagrody i zdaniem uczniów, świetna zabawa. Dziękujemy nauczycielom za sprawowanie opieki. W styczniu czeka nas bal karnawałowy!
***************************************************************************************
Samorząd Uczniowski reprezentuje naszą szkołę w XII edycji konkursu „Maraton makulaturowy – zamieniamy papier na leki" organizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Zachęcamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków do zbierania makulatury. Konkurs trwa do 24 maja 2013r. Dochód ze sprzedaży surowca zostanie przekazany przez REMONDIS i EKO – PUNKT Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W każdej klasie będzie stał karton, do którego można składać makulaturę. Zwycięzcą konkursu zostanie szkoła, która dostarczy największą ilość surowca. Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji. Zostańmy przyjaciółmi zwierząt!

 

****************************************************************************************
Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na „Najładniej udekorowaną bożonarodzeniową klasę". Zachęcamy do udziału uczniów wszystkich klas SP i G oraz przedszkolaków. Konkurs trwa od 07.12.12r. do 19.12.12r. 20.12.12r. komisja konkursowa wybierze najładniej udekorowaną klasę i przyzna dyplomy.

****************************************************************************************
Rozstrzygnięcie konkursu „Na najładniej udekorowaną bożonarodzeniową klasę". Komisja w składzie: Pani Elżbieta Matejczuk, Pani Małgorzata Palus, Pani Monika Łapińska dnia 20.12.12r. wybrała najładniej udekorowaną klasę.
Oto wyniki:
W kategorii – Przedszkole
I miejsce zajęły wszystkie sale. Wystrój ich był tak piękny, że jury trudno było wybrać najładniejszą. Gratulujemy!

 

W kategorii klas I – III SP
I miejsce – klasa nr 4
II miejsce - klasa nr 3
III miejsce – klasa nr 1

Gratulujemy!

W kategorii klas IV – VI SP i I – III G
I miejsce – klasa nr 104 i klasa nr 15
II miejsce – klasa nr 102
III miejsce – klasa nr 103 i 115

Gratulujemy!

W przyszłym roku zachęcamy również do udziału w naszym konkursie. Nasza szkoła wygląda wtedy ładnie i świątecznie. Dziękujemy jury za oceny.