„Hałas! Stop!"

W ramach szkolnego projektu - profilaktyka hałasu „Hałas !Stop!" Samorząd Uczniowski rozdał w naszej szkole ulotki przeciwdziałające hałasowi. Celem było przedstawienie w formie ulotki zagrożeń wynikających z nadmiernego hałasu oraz promowanie ciszy i zdrowych zachowań.

sto