Baza

 

W skład Zespołu Szkół w Kołbaczu wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

 

W budynku szkoły mieści się 15 sal lekcyjnych, w tym pracownia informatyczna ze stałym łączem internetowym dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, sala edukacji wczesnoszkolnej do zajęć komputerowych, biblioteka  z czytelnią, gabinet dyrektora szkoły z centrum zarządzania monitoringiem szkolnym, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, gabinety: zastępcy dyrektora, pedagogów i pielęgniarki oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, a także szatnie dla uczniów. Od 2008 roku działa monitoring szkolny, który znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej szkole.

 


4


Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora.

 

56


Pokój nauczycielski i gabinet pedagoga.

 

7

8

 

BAZA DYDAKTYCZNA

Nowoczesna pracownia komputerowa  dla SP, GM i stanowisko multimedialne  ze stałym dostępem do sieci Internet.

 

9

10


Przedmiotowe sale lekcyjne dla SP wyposażone  w nowoczesne meble, sprzęt audiowizualny, komputery i rzutniki pisma, w kilku salach lekcyjnych znajdują się tablice interaktywne.

 

11

12

13

14

15

16

 

 BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna jest ważnym centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej i multimedialnej  szkoły. Wśród zbiorów bibliotecznych znajdują się:  książki, czasopisma popularnonaukowe, czasopisma metodyczne dla nauczycieli, zbiory multimedialne (filmowe adaptacje lektur szkolnych, programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, filmy obyczajowe, programy komputerowe.


Czytelnia szkolna i biblioteka z komputerowym stanowiskiem  podłączonym do Internetu.

17

18

 

BAZA SPORTOWA

Baza szkoły to również nowoczesna hala sportowa z węzłem sanitarnym i szatniami. Realizacja zajęć z wychowania fizycznego i rekreacyjno-sportowych jest możliwa ponieważ  szkoła posiada:

  • boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej i lekkoatletyki
  • halę widowiskowo-sportową
  • boisko przyszkolne do piłki nożnej.

 

19

20

21

22

 

PRZEDSZKOLE

Grupa przedszkolna realizuje swoje zajęcia  w odrębnym budynku.

 

23

24

25

26

 

Przedszkolny plac zabaw, pełni rolę osiedlowego i środowiskowego placu zabaw dla najmłodszych obywateli Kołbacza.

27

 

Stołówka szkolna.

 

28

29