Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w składzie:


1.Przewodnicząca Rady Rodziców:


Katarzyna Król


2.Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:


Ilona Lewandowska


3.Sekretarz Rady Rodziców:

Marieta Kukawka


4.Skarbnik Rady Rodziców:

Ewelina Drwal