Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  • PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW: ILONA LEWANDOWSKA
  • ZASTĘPCA PRR: MAŁGORZATA POLAK
  • SKARBNIK RR: KATARZYNA WIĘCKOWSKA
  • SEKRETARZ RR: MONIKA BĄTKOWSKA

 


 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w składzie:

1.Przewodnicząca Rady Rodziców:

Ilona Lewandowska

2.Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:

Malwina Małecka

3.Sekretarz Rady Rodziców:

Marieta Kukawka

4.Skarbnik Rady Rodziców:

Katarzyna Więckowska


 

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w składzie:

1.Przewodnicząca Rady Rodziców:

Katarzyna Król

2.Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:

Ilona Lewandowska

3.Sekretarz Rady Rodziców:

Marieta Kukawka

4.Skarbnik Rady Rodziców:

Ewelina Drwal

 


 

 

Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2014/2015

 


 

Dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym:

12 9370 1059 0500 68714005 0001
Wysokość tegorocznej składki wynosi 25,00 zł. na pierwsze dziecko i 12,50 zł. za każde następne (w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).
Rada Rodziców jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Możemy również występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Możemy też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności naszej szkoły.

Rada Rodziców 2014/2015

 

Plan pracy RR

Składka na fundusz RR

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2013

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
Beata Erlich-Błaszczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Król - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Karolina Baranowska -Skarbnik Rady Rodziców
Dorota Adamska- Sekretarz Rady Rodziców