Plan pracy przedszkola

Plan pracy przedszkola

 

 Ramowy rozkład dnia grup „0"
8.00-8.45 I Przed śniadaniem
1. Schodzenie się dzieci.
2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci.
3. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń porannych.
5. Zabiegi higieniczne.
6. Śniadanie.
9.15-11.30 II Zajęcia programowe
1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do możliwości dzieci:
-działania zespołowe
- z całą grupą
- praca indywidualna
- zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia
2. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.
3. Zabiegi higieniczne.
11.30
4. Obiad.
11.45-12.00 III Poobiedni relaks
12.00 -13.00
1. Zabawy ruchowe, relaksacyjne
2. Zabawy swobodne.