Plan dnia grup przedszkolnych.

2017/2018

 

Ramowy rozkład dnia- grupa 3 - latków

6.30 - 8.30 Przed śniadaniem

1. Schodzenie się dzieci.

2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dla dzieci zdolnych.

3. Zabawy swobodne w sali.

4. Zestaw ćwiczeń porannych.

5. Zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie

9.00- 11.30 Zajęcia programowe

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka , dostosowanych do możliwości dziecka :

- działania zespołowe

- działania z całą grupą

- praca indywidualna

- zajęcia dodatkowe : rytmika, język niemiecki

2. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.

3. Zabiegi higieniczne.

11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 12.10 Zabiegi higieniczne

12.10- 14.10 Poobiedni relaks

14.10 - 14.30 Podwieczorek

14.30 - 16.00 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi

1. Aktywność własna dzieci.

2. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

3. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia– grupa 4 - latków

6.30 - 8.30 - Przed śniadaniem

1. Schodzenie się dzieci.

2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dla dzieci zdolnych. 

3. Zabawy swobodne w sali.

4. Zestaw ćwiczeń porannych.

5. Zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 11.30 Zajęcia programowe

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka , dostosowanych do możliwości dziecka :

- działania zespołowe

- działania z całą grupą

- praca indywidualna

- zajęcia dodatkowe : rytmika, język niemiecki.

2. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.

3. Zabiegi higieniczne.

11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 12.10 Zabiegi higieniczne

12.10 - 14.10 Poobiedni relaks

14.10 - 14.30 Podwieczorek

14.30 - 16.00 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi

1. Aktywność własna dzieci.

2. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

3. Rozchodzenie się dzieci

Ramowy rozkład dnia- grupa 5 – latków

6.30 - 8.30 Przed śniadaniem

1. Schodzenie się dzieci.

2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dla dzieci zdolnych.

3. Zabawy swobodne w sali.

4. Zestaw ćwiczeń porannych.

5. Zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 11.30 Zajęcia programowe

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka , dostosowanych do możliwości dziecka :

- działania zespołowe

- działania z całą grupą

- praca indywidualna

- zajęcia dodatkowe: rytmika , język niemiecki.

2. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.

3. Zabiegi higieniczne.

11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 12.10 Zabiegi higieniczne

12.10 - 13.10 Poobiedni relaks

13.10 - 13.30 Podwieczorek

13.30 - 16.00 Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi

1. Aktywność własna dzieci.

2. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

3. Rozchodzenie się dzieci.