Pielęgniarka

Pani Hanna Oleś - mgr pielęgniarstwa;  specjalista pielęgniarstwa w środowisku
nauczania i wychowania; kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej w Gryfinie.
Opiekę nad uczniami ZS w Kołbaczu w zakresie medycyny szkolnej sprawuje od 01.01.2000 roku na podstawie kontraktów z

Narodowym Funduszem Zdrowia (wcześniej Kasą Chorych).

 

Pielęgniarka:

Marzena Konikowska


Szkolny gabinet profilaktyki czynny:

Wtorek – 8.30 – 13.30

Czwartek – 8.30 – 13.30


Świadczenia usług pielęgniarki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń; zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I - VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.