Administracja

Sekretariat:

codziennie, godz. 7.00 - 15.00

 

p. Wiesława Musialska

 

 

Pielęgniarka

Pani Hanna Oleś - mgr pielęgniarstwa;  specjalista pielęgniarstwa w środowisku
nauczania i wychowania; kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej w Gryfinie.
Opiekę nad uczniami ZS w Kołbaczu w zakresie medycyny szkolnej sprawuje od 01.01.2000 roku na podstawie kontraktów z

Narodowym Funduszem Zdrowia (wcześniej Kasą Chorych).

 

Pielęgniarka:

Marzena Konikowska


Szkolny gabinet profilaktyki czynny:

Wtorek – 8.30 – 13.30

Czwartek – 8.30 – 13.30


Świadczenia usług pielęgniarki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń; zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I - VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Biblioteka

Biblioteka

Pedagog

 

mgr Małgorzata Palus

 

 

 

Nauczyciele

 

Przedmiot Nauczyciel
Grupa przedszkolna 3-5 latki

Aurelia Ogrenicz-Łastowska

Anna Wąchalska

Marlena Szymańska

Grupy zerowe

Urszula Smela

Anna Sufin

Nauczanie wczesnoszkolne

Elżbieta Kryś

Iwona Wernicka

Małgorzata Dąbrowska

Renata Kaczała

Barbara Musialik

Język polski

Ewa Przybysz

Renata Raszczuk

Artur Cembik

Łukasz Wieczyński

Język angielski

Magdalena Grzywacz

Anna Złota

Język niemiecki

Artymida Bojanowska

Anna Pomorska

Matematyka

Elżbieta Matejczuk

Anna Górska

Aneta Hirt- Ratajczak

Geografia

Grażyna Rowińska

Historia

Zofia Smyk

Wiedza o społeczeństwie

Zofia Smyk

Przyroda

Grażyna Rowińska

Beata Zawadzka

Biologia

Bogumiła Zawada

Beata Zawadzka

Chemia

Beata Zawadzka

Fizyka

Hanna Białek

Informatyka

Mirosława Nowak

Renata Wolna

Zajęcia komputerowe

Mirosława Nowak

Renata Wolna

Muzyka

Jolanta Ślęzak

Plastyka

Grażyna Rowińska

Jolanta Ślęzak

Wychowanie fizyczne

Dariusz Śrudka

Tomasz Szymczak

Maciej Palczyński

Zajęcia techniczne

Jolanta Ślęzak

Mirosława Nowak

Zajęcia artystyczne

Artur Cembik

Religia

Bogumiła Zawada

Agnieszka Cieślicka

Anna Pomorska

ks. Andrzej Sowa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Halina Jankowicz

Wychowawca świetlicy

Anna Dwornik

Małgorzata Palus

Bibliotekarz

Krystyna Pietruszka

Pedagog

Małgorzata Palus

 

 

 

Dyrekcja

 

DYREKTOR

mgr Bogumiła Zawada

 

 

WICEDYREKTORZY

mgr Ewa Przybysz

mgr Renata Raszczuk

 

 

DYŻURY WICEDYREKTORÓW

W I SEMESTRZE 2017/2018

Renata Raszczuk

17 października 2017r.- godz.15.15-16.30

Ewa Przybysz

13 listopada 2017r.- godz.15.15-16.30

Renata Raszczuk

12 grudnia 2017r.- godz.15.15-16.30

 

 

Podkategorie