Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY:

 

część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)

część matematyczno - przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. ( czwartek)

język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

Ogłoszenie wyników- 15 czerwca 2018 r.

Wydanie zaświadczeń 22 czerwca 2018 r.