Podręczniki i programy nauczania

Informujemy, że dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.811) w roku 2015 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe obejmuje w roku szkolnym 2015/2016 uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I gimnazjum.

 

Spis podręczników 1-3 SP

Spis podręczników 5 SP

Spis podręczników 6 SP

Spis podręczników 2 gim.

Spis podręczników 3 gim.

Spis podręczników do religii

 

 

Szkolny zestaw programów SP

Szkolny zestaw programów Gim.