Strona Główna

Zipporah – koleżanka z Kenii

 

Wszystko zaczęło się jesienią  w 2016 roku… Nasza szkoła włączyła się w tzw. program „ adopcji dziecka na odległość”.  Akcja ta ma na celu stworzenie możliwości rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w środowisku, w którym posługują siostry misjonarki z Felicjańskiego Ośrodka Misyjnego w Afryce. W tej części świata zdobycie podstawowego wykształcenia często pozostaje wyłącznie marzeniem, a zakup mundurka, książek, zeszytów i przyborów szkolnych jest dla rodziców barierą nie do pokonania. Nauka na pierwszym etapie trwa 8 lat. Społeczność naszej szkoły podjęła inicjatywę na rzecz pomocy dziewczynce z Kenii - Zipporah Kariungi, ur. 12.08.2009 r. I tak , w grudniu 2016 r, jak również w roku 2017  na terenie naszej placówki zorganizowany został kiermasz świąteczny, a dochód z niego przeznaczony został na edukację Zipporah. Od dziewczynki otrzymujemy pozdrowienia i podziękowania pisane przez nią osobiście oraz jej zdjęcia. Tym razem piękne podziękowania otrzymaliśmy również od Siostry Felicjanki mgr Agnieszki Piątkowskiej oraz od Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które opiekują się adoptowaną przez nas dziewczynką w Kenii.