Strona Główna

Tropem ciszy

7Jeśli będziesz krzyczał, wielu cię usłyszy; jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie”.

W Zespole Szkół w Kołbaczu podjęto wiele działań zmierzających do uświadamiania uczniom negatywnych skutków hałasu, stworzono, np. strefę harmonii, gdzie przy łagodnych dźwiękach muzyki, uczniowie mogą odpocząć, zjeść drugie śniadanie. Dzięki staraniom p. dyrektor Bogumiły Zawady, która aktywnie wsparła projekt, zamontowano urządzenie mierzące poziom natężenia hałasu - elektroniczne ucho, które zmienia kolory w zależności od poziomu hałasu, uczniowie naocznie mogą przekonać się, kiedy przekraczają normy hałasu, informuje je o tym czerwony kolor ucha. Zmieniono dźwięk dzwonka szkolnego na przyjazny dla naszego słuchu. Elektroniczne melodie łagodnie i łatwo wpadają dzieciom w ucho o czym świadczy fakt, że wychodząc z sal często podśpiewują w rytm usłyszanej melodii, która zmienia się. Proponujemy uczniom różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu, po feriach rusza projekty: "Aktywne przerwy" i "Aktywna świetlica", mające na celu zagospodarowanie długich przerw międzylekcyjnych poprzez organizację kreatywnych zabaw i zajęć dla uczniów z wykorzystaniem zakupionych akcesoriów. Współpracujemy z instytucjami promującymi zdrowe dla naszych uszu sposoby spędzania wolnego czasu, np. z Filharmonią w Szczecinie. Higiena akustyczna jest bardzo ważna dla zdrowia.